جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Logo PMP Play

گزارش ورزش و مردم از لیزرتگ در نمایشگاه اسپورتکس

نمایشگاه اسپورتکس 22
شرکت پردازش منطقی پارس به عنوان نماینده کمیته لیزرتگ که چند سالی است به یکی از زیر مجموعه های ورزشهای همگانی می باشد در نمایشگاه اسپورتکس که در تاریخ 5 تا 9 خرداد 1402 برگزار شد حضور پیدا کرد و این ورزش نوین را به حضور بازدید کنندگان و مسئولین محترم معرفی نمود. در همین راستا شرکت با گروه ورزشی شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصاحبه ای انجام داده و این ورزش را به ایشان معرفی کردند که در این ویدئو آنرا مشاهده خواهید کرد.
Logo PMP Play

Welcome to User's Panel

To access the site user panel please enter your info on this form.

If you have lost your password use the option or contact the webmaster.

لیزرتگ پارس

Please inform us about your request or ask any questions you have about our products using this form. Our consulting employees will reply to you as soon as possible.