جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Logo PMP Play

تست مقاومت تجهیزات لیزرتگ چگونه انجام شده است؟

تمامی تجهیزات لیزرتگ تولید شده در شرکت پردازش منطقی پارس با در نظر گرفتن اسفتاده مستمر در باشگاه ها و مراکز تفریحی طراحی و تولید شده اند. با توجه به همین مسئله بدنه لیزرتگ ها با استفاده از مواد ترکیبی PLA و ABS تزریق شده اند تا بتوانند در برابر ضربات سخت مقاومت داشته و همزمان با وزن مناسب برای استفاده آسانتر تولید شوند.

مقاومت سنجی لیزرتگ

در ادامه می توانید تست های انجام شده بر روی لیزرتگ تولید شده توسط پردازش منطقی پارس با نام مسلسل لیزرتگ فانتوم 301 را مشاهده فرمایید. این ویدئو شامل تست های لرزش، سقوط از ارتفاع، دما و فشار می باشد.

Logo PMP Play

Welcome to User's Panel

To access the site user panel please enter your info on this form.

If you have lost your password use the option or contact the webmaster.

لیزرتگ پارس

Please inform us about your request or ask any questions you have about our products using this form. Our consulting employees will reply to you as soon as possible.